top of page
Edelweiss

Szwajcarskie ubezpieczenie
(assurance complémentaire / Zusatzversicherung)

Niektóre dodatkowe szwajcarskie ubezpieczenia zdrowotne pokrywają częściowo koszty konsultacji z psychologiem które, nie są psychoterapią. Wiele z nich akceptuje tylko psychologów, należących do FSP*. Skontaktuj się ze swoją firmą ubezpieczeniową, aby zweryfikować tę możliwość.

*FSP - Fédération Suisse de Psychologues (Szwajcarska Federacja Psychologów)

bottom of page